Kort

Ca. 60 (av 300) irakiske «flyktninger», mest unge menn, marsjerte onsdag i protest mot kvaliteten på maten ved et asylmottak i Uleåborg, Finland. Hufvudstadsbladet

Les også

Les også