UDI legger planer for å hanskes med opptil 5.000 asylsøkere i uken. TV2

Les også