Kort

Hopper av bokprosjekt med religions­kritiske karikaturer av kunstneren Thomas Knarvik, og brenner hele opplaget. VG

Les også

Les også