Kort

Anslag fra en tjenestemann i Tysklands innenriks­departement, basert på observasjoner gjort av politi, embedsfolk og EUs grenseorgan. Jyllands-Posten

Les også

Les også