Kort

Finske demonstranter på svenskegrensen står i kjede og forlanger at den stenges. Stadig flere slutter seg til demonstrasjonen. Hufvudstadsbladet

Les også

Les også