Kort

Ifølge OECD-rapport er menneskelig kontakt mellom lærer og elev nødvendig for å utvikle tanken (hjulet behørig gjenoppdaget). NTB/forskning.no

Les også

Les også