Kort

I en rapport til Frankrikes regjering foreslås det at digitale avbrekk fra arbeidet skal bli en lovpålagt plikt, ikke bare en rett. Le Point

Les også

Les også