Kort

Hver åttende person er født i utlandet samtidig som Storbritannia anslår antall illegale innvandrere til å være rundt 1,1 million. Daily Mail

Les også

Les også