Kort

En forsmak på den nye europeiske hverdagen i VG. Godhetsapostlene står klare til å utstede regninger for elendigheten.

Les også

Les også