Balkan-flyktningene på 1990-tallet møtte større forståelse enn dagens, sier professor, som mener det bl.a. skyldtes at de var europeere. Dagsavisen

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629