Kort

Migrasjonsproblemet vil sannsynligvis øke, og det kan ikke løses i Europa, men snarere ved å legge til rette for utvikling i opprinnelseslandene. Aftenposten

Les også

Les også