Kort

Arbeidsinnvandrere har større mulighet enn nordmenn  for å bli arbeidsledig.  De fra Øst-Europa  reiser ikke tilbake til hjemlandet. db

Les også

Les også