Kort

Synes å huske at det var en som var ute etter å polarisere den, og «noen» har tydeligvis bevisst eller ubevisst hjulpet til. VG

Les også

Les også