Kort

Der Spiegel rapporterer fra dagliglivet i terrorstaten. Den når neppe spesielt høyt på lykkeindeksen (engelsk).

Les også

Les også