Kort

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H) lurer på hvordan Norge har blitt et jødenegativt samfunn. Aftenposten

Les også

Les også