Kort

42 % av elevene i grunnskolen får bunnkarakteren 1 eller 2 i matematikk. VG Ville ta minst en generasjon å rette opp, men hvordan?

Les også

Les også