Kort

Finansdepartementets beredninger er at ekstraregningen for syriaflyktningene blir på 3, 5 mrd på 3 år. 1 mill pr flyktning pr år.  Så kommer familiegjenforening og ikke-deltagelse i arbeidslivet. dn.no  VG

Les også

Les også