Kort

Lite hjelp å få fra allierte den første tiden etter et eventuelt angrep . Aftenposten

Les også

Les også