Kort

Politiet i Oslo konsentrerer seg kun om de alvorligste sakene som gjelder vold mot barn. Aftenposten

Les også

Les også