For å lette på arbeidstrykket søker Saudi-Arabia åtte nye bødler. Opplæring gis.  The Independent

Les også