Kort

EU kommer ikke til enighet om fordeling av migrantkvote på 20.000. Frankrike har prinsipielle innvendinger, Spania sier det ikke finnes jobber. The Telegraph

Les også

Les også