NHO er bekymret for veksten i antall unge uføre, og foreslår en liten røys av mottiltak i utdannings-, helse- og sosialvesen. Aftenposten

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629