Kort

Krisen i Middelhavet kan ikke reduseres til et spørsmål om hjertelag. Dessverre, skriver Asle Toje i Dagens Næringsliv

Les også

Les også