Kort

Regjeringen vil kutte barnetrygden for familier som holder barna utenlands i mer enn tre måneder (mot seks som nå). VG

Les også

Les også