Kort

Mer enn halvparten av lærer­vikarene i Vest-Agder har ikke godkjent utdanning. NRK Sørlandet

Les også

Les også