Innenriks

Løp fra stedet, og hold hendene synlige. Hvis du ikke kan rømme – lås dører, barrikader deg og gjem deg. Og hvis terroristen finner deg: Angrip! VG

Les også

Les også