Kort

Tester viser at håndskrift gir bedre læring, kanskje fordi hardere prioritering av det som noteres er en gunstig prosess (uten distraksjoner). The New Yorker

Les også

Les også