Kort

Tester viser at håndskrift gir bedre læring, kanskje fordi hardere prioritering av det som noteres er en gunstig prosess (uten distraksjoner). The New Yorker

Les også

Mest lest

Meyer på jordet

Les også