Det russiske høyreradikale partiet Rodina («fedreland») er denne helga vertskap for en konferanse i St.Petersburg for representanter fra det europeiske ytre høyre (se her og her) Deltagerne omfatter nynazister, anti-semitter og diverse høyreradikale partier som Gylden Daggry (Hellas), Svenskarnas parti og Danskernes parti. Vertsskap for konferansen er Russian National Cultural Center – en statlig institusjon – men selve konferansen er i regi av Rodina.

Rodina er en valgallianse med en brokete fortid. Siste årene er de sett på som en forlenget arm av Putin. En artikkel referer til dem som Putins politiske Spetsnaz (Spetsnaz er betegnelsen på de russiske spesialstyrkene).  Rodina var i perioden mellom 2003 og 2005 sett på som en støttespiller for Putin, men etter en rekke kontroverser og splittelser ble partiet oppløst i 2006. En av årsakene var en rasistisk valgkampanje i 2005 i Moskva («Let’s clean our city of rubbish»).

I 2012 ble partiet relansert, og denne gangen ledet av Alexei Zhuravlyov. Det oppsiktsvekkende ved dette var at han var parlamentsmedlem fra United Russia, partiet til Putin. Rodinas tidligere og kontroversielle leder, Dmitry Rogozin ble deretter utnevnt til Russlands utsending til Nato, ikke mindre, og senere også vise-statsminister med ansvar for forsvarsindustrien.

Rodina har nemlig tette bånd til det russiske forsvaret. Rogozin, som fortsatt er minister med ansvar for forsvarsindustrien, deltok på stiftelsen i 2012 og støttet relanseringen av partiet:

He added that Russia is currently facing the crumbling of the foundations that ensured peace and security in the whole post-war period, and urged the authorities to arm the people with the newest political and PR technology that are used by the enemies of the Russian state.

In the speech before the convention Rogozin talked of the movement’s objectives – to assist the course for modernization of the military forces and weaponry currently undertaken by Russian Military leaders.

Rogozin var også initiativtager til en ny frivillig organisasjon, Special Destination Movement (DON). Denne har som formål å støtte militæret og forsvarsindustrien. Han uttalte i den forbindelse:

Today is the moment of truth for Russia. Either our country puts up with an average but stable role, or it makes a quality breakthrough and gets back the status of a great world power,” Rogozin said. In order to achieve that, Russia should rapidly restore its scientific, industrial and military might, he added.

Umiddelbart før stiftelsesmøtet til det nye Rodina i 2012 ble det avholdt en konferanse samme sted for DON. Det ble der ytret ønske om et samarbeid mellom Rodina og DON.

Putins grep om partiet sikret at de nå er lojale mot Kreml og ikke minst at koalisjonen av ytre-høyrepartier i Russland nå kan kontrolleres. Partiet kan muligens beskrivet både som venstreradikale og høyreradikale. De er nasjonalistiske, xenofobiske, antisemittiske, men også preget av en nostalgia for bosjevismen. Det russiske kommunistpartiet, derimot, har fordømt møtet. Det samme har flere menneskerettsorganisasjoner.

Relasjonen til regjeringen og til forsvarsmakten må en kunne karakterisere som tett.

Til konferansen i St-Petersburg kommer en rekke talere kjent fra ytre høyresiden i Europa. Ingen av de etablerte høyrepartiene som franske Nasjonal Front, britiske UKIP eller Det nederlandske frihetspartiet er med. Partiened som deltar ligger godt til høyre for disse.

De inviterte ser ut til å være personer og partier som har støttet Russlands anneksjon av Krim.

Yuri Lyubomirsky, head of the Right to Bear Arms group and one of the organizers says, “all these parties actively defend the interests of Russia regarding Crimea and the events in Ukraine’s South-East.” And he expressed “hope for constructive cooperation” between them and like-minded Russians such as himself.

Mye tyder på at interessen i Europa for konferansen ikke er fullt så stor som arrangørene har håpet. Den skulle først gå av stabelen i fjor, men er utsatt flere ganger. Møtet varer dessuten kun en dag, til forskjell fra en opprinnelig 2-3 dager. Det østerrikske Frihetspartiet (FPÖ) skal dessuten ha ombestemt seg og takket nei.

The Interpreter melder også at en nylig etablert europeisk paraplyorganisasjon, The European Alliance for Peace and Freedom (APF), vil delta. Dette er en overbygning for noen av de politiske partiene på helt ytre høyre kant i Europa.

Les også