Skal vi tro Anne Bayefsky så avslutter FNs kvinnekommisjon sitt årlige møte i dag med en resolusjon som legger skylden på Israel for palestinske kvinners svake deltagelse i samfunnet.

The 2015 CSW resolution on Israel will repeat, as it does every year, that “the Israeli occupation remains the major obstacle for Palestinian women with regard to their advancement, self-reliance and integration in the development of their society…”

Israel er det eneste landet som ‘beæres’ med en kritisk resolusjon.

Not Sudan.  Where domestic violence is not prohibited.  There is no minimum age for “consensual” sex.  The legal age of marriage for girls is ten. 88% of women under 50 have undergone female genital mutilation. And women are denied equal rights in marriage, inheritance and divorce.

Lista er lang.

There was no report on women in Yemen, where the penal code goes easy on the killers of women for “immodest” or “defiant” behavior, there is no minimum age for “marriage,” and women have no equal rights to property, employment, credit, pay, education, or housing.

Og hva slags problemer er det de palestinske kvinnene møter som forårsaker deres manglende «advancement, self-reliance and integration in the development of their society»?

I henhold til FNs egen statistikk er kun 17% av palestinske kvinner i lønnsarbeid sammenlignet med 70% av palestinske menn. Dette er Israels skyld, skal vi tro resolusjonen, skriver Bayefsky.

Neste uke er det møte i FNs menneskerettsråd (HRC). Der kan vi vente oss flere anti-israelske resolusjoner.

Condemnations of Israel will include a resolution demanding Israel immediately give back the Golan Heights to Syria – the place where Syrians run from their own government for life-saving Israeli medical care.

Hvor lenge skal vi tolerere dette?

It is impossible to add this all up and conclude that the UN’s treatment of Israel is anything but wildly discriminatory. In the twisted language of UN rights, the means is the verbiage of equality, while the end game is prejudice.

USAs rolle blir stadig mer umulig. De deltar og finansierer en organisasjon som er et vrengebilde av hva den skulle være. I stedet får vi de sedvanlige advarslene som ikke er annet enn rituelle tomme besvergelser:

As Secretary Kerry told the Council on March 2, 2015: “President Obama and I support the HRC…” and “the HRC’s obsession with Israel actually risks undermining the credibility of the entire organization.”  “Risks undermining” – as opposed to “has grossly undermined already.”

Les også