Statsviter Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoots sarkastiske kommentar om kjønnslemlestelse og overgrep er malplassert. Dagbladet.

 
 

Les også