Ytringsfriheten koster: Væpnet politi skal holde vakt under den kristne konferansen Oslo Symposium. PST har utarbeidet trussel­vurdering. Dagen

Les også