Kort

Ved hjelp av 3D-printing basert på ultralyd, får progressive nå en unik mulighet til å ta replikaer av sædceller (eller var det «celleklumper»?) i nærmere øyesyn. Reuters

Les også

Les også