Kort

Terrorfaren er ikke opphausset; trusselen fra voldelige islamister med døden som livs­anskuelse er under­kommunisert. Per Edgar Kokkvold i Aftenposten

Les også

Les også