Kort

Ser ikke den voldelige ekstremismen som noen eksistensiell trussel (og maner til bedre integrering av muslimer). Dagens Næringsliv/NTB

Les også

Les også