Kort

Personene med toppkompetanse på norske jernbaners signal­anlegg får plass på en tandem­sykkel, og er 67 og 81 år gamle. Aftenposten

Les også

Les også