Kort

Bevegelsen Ecopop – navnet er avledet av økologi og befolkning – vil innskrenke innvandringen til Sveits av av miljøhensyn og mot «tetthetsstress». Aftenposten

Les også

Les også