Kort

Elin Ørjasæter: Ukontrollert innvandring av billig arbeidskraft truer med å gjøre ulikhetene så store, også i Norge, at hele vårt velferdssamfunn står på spill.  Aftenposten

Les også

Les også