Kort

Oversiktskart over IS-lojale grupper viser at disse er spredd langs islambeltet. Blir flere militser med på laget? Aftenposten

Les også

Les også