Kort

Norge er en intellektuell bakevje hva angår forståelsen av andres (og egne?) kulturelle og religiøse tradisjoner, forklarer Terje Tvedt til Aftenposten.

Les også

Les også