Kort

Linda Alzaghari: Ekstremismens grunnlag legges i «submiljøer» av unge som få kjenner. Disse bør få voksne rundt seg. Aftenposten

Les også

Les også