Kort

En deprimerende artikkel om kjønnslemlestelse i Daily Mail. Tankene går til hvordan vi sto i kø på barneskolen og var redde for BCG’en som skulle gjøre så vondt. Ikke visste vi…

Les også

Les også