Kort

Mens hun handlet på supermarkedet begynte 3-4 «ungdommer» å kaste stein på bilen hennes etter først å ha forvisset seg om at den tilhørte henne. Le Parisien

Les også

Les også