Kort

Altså fangebefolkningsøkningen: Det er for mange innsatte i fengslene til å rehabilitere dem. NRK Sørlandet

Les også

Les også