Regjeringen: Alle lærere skal innen ti år ha ekstra kompetanse i norsk, matematikk og engelsk. Klassekampen/NTB

Les også