Røde Kors er forskrekket over at asylmottak ved Hamar tyr til boligcontainere for å utvide kapasiteten. NRK Hedmark og Oppland

Les også