– Skoler som har satset ekstra på IKT har fått svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Aftenposten

Les også