Ved skolevalget i Syd-Skåne stemte 31% av elevene Sverigedemokratene. Ungdommen kjenner hvor den flerkulturelle skoen trykker. Snaphanen

Les også