Kort

Ahmed Akkari har flyttet til Grønland. Er uten muligheter til jobb eller dagpenger i Danmark. BT

Les også

Les også