Kort

Folk i Gaza viser forsiktige tegn til misnøye med Hamas, tross faren for dødelige represalier. Haaretz

Les også

Les også