Kort

Den tvilsomme æren går til næringsminister Cable ved erklæringen om innføring av våpenembargo om Israel gjennopptar stridighetene. Det er m.a.o ikke bare norsk utenrikspolitikk som er falitt. The Telegraph

Les også

Les også